هیدرومتری

هیدرومتری یا آب‌سنجی علم اندازه‌گیری آب و مسائل مربوط به آن است. به عبارت دیگر، هیدرومتری دانش بررسی مؤلفه‌های چرخه هیدرولوژیک، شامل بارش، ویژگی‌های آب زیرزمینی، همچنین کیفیت آب و ویژگی‌های جریان آب‌های سطحی است.

هیدرومتر که با نام آب‌سنج و چگالی‌سنج نیز شناخته می‌شود، تجهیزی است که به کمک آن میتوان چگالی نسبی سیالات مختلف را اندازه‌گیری کرد.

به دلیل اینکه ارزش تجاری بسیاری از مایعات (مثل محلول‌های شکر، شربت‌ها، اسید سولفوریک و …) بستگی مستقیم به وزن مخصوص آن‌ها دارد، هیدرومترها به‌طور وسیع در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.