لیست قراردادهای مطالعات مرحله اول، دوم و سوم سیستم حفاظت هوشمند

ردیفموضوع قراردادشماره قراردادکارفرما
1طراحی اتاق کنترل و سیستم نظارتی دوربین مداربسته88/110/4295منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
2طراحی سامانه دیسپاچینگ آب و نظارت تصویری سدهای استان کرمانشاه و طراحی اتاق دیسپاچینگ آب استان کرمانشاه37396/100/220شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه
3طراحی اتاق مونیتورینگ و سیستم حفاظت هوشمند ساختمان اداری، مخازن، انبار گاز کلر، ایستگاههای پمپاژ S3، S2، S1 و S4 89/7400شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
 (کل سایت های استان کرمان)
4طراحی اتاق کنترل و  سیستم حفاظت هوشمند ساختمان اداری، مخازن، انبار و تصفیه خانه آب2022/656/95970شرکت آب و فاضلاب سیرجان
5مطالعات طراحی مرحله اول و دوم  جهت استقرار سیستم تله‌متری و کنترل از راه دور و سیستم حفاظت هوشمند تأسیسات آب و فاضلاب رفسنجان  93/1228/ص رآبفای شهر رفسنجان
6طراحی سیستم حفاظت هوشمند سد سرابی486/101شرکت آب منطقه ای استان همدان
7طراحی سیستم حفاظت هوشمند مخازن97/5362امور آب و فاضلاب کهنوج و فهرج
8طراحی سیستم حفاظت هوشمند ساختمان اداری، مخازن و ایستگاههای پمپاژ S3، S2، S1 94/1157شرکت آب و فاضلاب رفسنجان
9انجام خدمات مشاوره تجهیز 26 سایت شرکت آب و فاضلاب شهری به سیستم حفاظت الکترونیک در سطح استان کرمان96/8470شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
10مطالعه و طراحی سیستم های حفاظت هوشمند و مانیتورینگ و حفاظت فیزیکی مخازن، چاهها، تصفیه خانه و ساختمان اداری شرکت آب و فاضلاب استان قم و اتاق مانیتورینگ و کنترل استان  (کل سایت های استان قم)10/1716شرکت آب و فاضلاب استان قم
11خدمات مشاوره در ارتباط با پروژه تقویت حفاظت پیرامونی و توسعه حفاظت هوشمند اماکن و تاسیسات تصفیه خانه آب بانه97/220/10شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان
12خدمات مشاوره در ارتباط با پروژه تقویت حفاظت پیرامونی و توسعه حفاظت هوشمند اماکن و تاسیسات تصفیه خانه آب سقز97/219/10شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان
13طراحی اتاق کنترل مرکزی و سیستم حفاظت هوشمند نیروگاه دالاهو37237شرکت فراب
14خدمات نظارت (عالیه و کارگاهی) بر تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات بهره برداری از سیستم حفاظت هوشمند10/1763شرکت آب و فاضلاب استان قم