سیستم های حفاظت هوشمند

بطور کلی روش های الکترونیکی هوشمند که منجر به حفاظت و ایجاد امنیت در هر مکانی گردد در دسته حفاظت الکترونیک هوشمند قرار می گیرد. این سیستم ها در کلیه اماکن عمومی مانند ادارات (آب وفاضلاب) ،نهاد و سازمان ها، وزرات خانه ها و اماکن امنیتی(مانند مخازن ذخیره آب و ایستگاه های پمپاژ آب)  یا حتی اماکن خصوصی مانند  منازل مسکونی که امنیت ساکنین وکنترل رفت وآمد ها مطرح باشد، مورد استفاده قرار می گیرند.

چند نمونه از این سیستم‌ها عبارت‌اند از:

  • استفاده از کابل‌های میکروفونی
  • استفاده از دوربین های حفاظتی
  • استفاده از سیستم آشکارسازهای سیم – موج (جهت دیوارها)
  • استفاده از سیستم الکترو فنس
  • استفاده از سیستم مایکروویو

ردیف

سیستم حفاظتی

دقت

هزینه نصب

هزینه نگهداری

رنج تحت پوشش

پایداری نسبت به شرایط محیطی

نرخ پیر شدن سیستم

رؤیت پذیری

1

سیستم الکتروفنس

بالا

متوسط

پایین

وسیع

بالا

پایین

قابل رؤیت

2

سیستم مایکروویو

متوسط

متوسط

بالا

محدود

پایین

بالا

مخفی

3

کابل میکروفونی

پایین

پایین

بالا

محدود

پایین

بالا

مخفی

4

سیستم آشکارساز سیم موج

(جهت دیوارها)

پایین

متوسط

پایین

محدود

بالا

پایین

قابل رؤیت

5

سنسور خازنی

متوسط به بالا

پایین

پایین

وسیع

بالا

پایین

مخفی