درباره ما

شرکت نداگستر آسیا در سال 1380 با مشارکت جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاههای خواجه نصیر و تربیت مدرس با هدف معرفی روش‌های نوین اندازه گیری و کنترل فرآیندهای تولید و توزیع آب در شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب تشکیل گردید و با ارائه مقاله براساس یافته های خود از مطالعات صورت گرفته و تجارب کسب شده در شرکت های آب و فاضلاب سایر کشورها مانند ژاپن و استرالیا در دومین کنفرانس مدیریت آب و فاضلاب در کشورهای آسیایی از طرف جناب آقای غلامرضا منوچهری رئیس کنفرانس و معاون محترم وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری مورد تشویق قرار گرفته و موفق به دریافت لوح تقدیر گردید.

   به فاصله کمی بعد از کنفرانس از طرف شرکت آب و فاضلاب استان کردستان مطالعه، طراحی و پیاده سازی سامانه تله متری تأسیسات آب شهر سنندج شامل چاه ها، مخازن، ایستگاه پمپاژ و تصفیه­خانه آب در قالب قراردادی به روش EPC در دستور کار این شرکت قرار گرفت و پس از گذشت دو سال در سال 1382 اولین سامانه تله متری با استفاده از فناوری های نوین اندازه گیری و کنترل فرآیندهای تولید و توزیع آب اجرا شده و با حضور مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب استانهای همجوار توسط جناب آقای مهندس غلامرضا منوچهری افتتاح گردید.

    در ادامه و همزمان با فعالیت های تخصصی و شبانه روزی این شرکت در حوزه شرکت های آب و فاضلاب طی دو دهه گذشته تا آبان ماه سال 1400 (تاریخ تدوین این گزارش) تأسیسات آب شرکتهای آب و فاضلاب به شرح زیر به سامانه تله متری و اسکادا با استفاده از فناوری های نوین اندازه گیری و کنترل فرآیندهای تولید و توزیع آب مجهز گردیده است:

  1. تأسیسات شبکه انتقال آب مربوط به 23 شهر شامل: چاه، مخزن، ایستگاه پمپاژ
  2. تأسیسات شبکه توزیع آب مربوط به 2 شهر شامل: فشار سنجی، دبی سنجی، شیر فشارشکن، سنجش حداقل کلر
  3. مطالعات دیسپاچینگ و حوزه آبریز 14 سد شامل: یکصد ایستگاه آب و هواشناسی
  4. تأسیسات فرآیندی 3 مجموعه تصفیه خانه آب
  5. تأسیسات فرآیندی 2 مجموعه تصفیه خانه فاضلاب

گواهینامه ها

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه های دوره صلاحیت ایمنی نداگستر

گواهینامه گذراندن دوره امنیتی از امن پردازان کویر

گواهینامه دوره آموزشی پدافند غیرعامل

گواهینامه ISO 27001

گواهینامه های دوره صلاحیت ایمنی نداگستر

گواهینامه گذراندن دوره امنیتی از امن پردازان کویر

گواهینامه گذراندن دوره امنیتی از امن پردازان کویر

گواهینامه ISO 27001

سایر گواهینامه ها