مطالعه و طراحی سامانه اتوماسیون تصفیه خانه های آب و فاضلاب  

تصفیه خانه های آب:

اتوماسیون تصفیه خانه های آب با توجه به افزایش تعداد ابزار دقیق و لوپ های کنترلی و حساسیت فرایند های تصفیه آب و تولید آب با کیفیت استاندار های آب آشامیدنی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. مطالعه و اجرای اتوماسیون تصفیه خانه آب مهاباد با ظرفیت 750 لیتر بر ثانیه و 8 مجموعه فیلتراسیون و زیر سیستم هایی مانند DAF، کلر ژنراتور، واحد شیمایی، فیلترپرس، بهره برداری اتوماتیک و صرفه جویی در هزینه های بهره برداری تصفیه خانه را فراهم نموده اند.

تصفیه خانه های فاضلاب:

اتوماسیون تصفیه خانه های فاضلاب با توجه به اینکه ورودی آنها غیر قابل بایپس کردن می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و روش های مختلفی برای تصفیه فاضلاب از سال 1357 به بعد و با استفاده از متدهای سنتی تا متدهای پیشرفته اتوماسیون اجرا شده است. اتوماسیون تصفیه های نقده و خوی طی سال های 1396 تا 1397 مطالعه و اجرا شده است.

روش های مختلف طراحی تصفیه خانه های فاضلاب به شرح زیر می باشد:

تصفیه اولیه:

تصفیه اولیه فاضلاب شامل حذف مواد جامد معلق از فاضلاب و یا آماده سازی فاضلاب جهت ورود به قسمت تصفیه ثانویه می باشد. بخش ها مختلف تصفیه اولیه عبارتند از :

1- آشغالگیری

2- ته نشینی

3-  شناورسازی

4- خنثی سازی و متعادلسازی

 

تصفیه ثانویه:

عبارت تصفیه ثانویه به تمامی فرایندهای تصفیه بیولوژیکی انجام شده در تصفیه خانه اعم از هوازی و غیرهوازی اطلاق می شود. روشهای رایج در تصفیه ثانویه فاضلاب عبارتند از:

1- روش لجن فعال

2-  هوادهی ممتد

3- لاگونهای هوادهی

4-  استخرهای متعادلسازی

5- تصفیه بی هوازی

  تصفیه نهایی:

تصفیه نهایی شامل فرایندهایی است که به منظور دستیابی به پساب تصفیه شده با کیفیت بالاتر از آنچه در قسمت تصفیه ثانویه انجام می شود، اعمال می گردد. در این بخش به برخی از روشهای معمول در تصفیه نهایی اشاره می شود.

کلرزنی روشی است که بصورت گسترده در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی بکار می رود. برخی صنایع که می بایست پسابهای خود را قبل از تخلیه به محیط تصفیه کنند، عبارتند از : کنسروسازی، لبنیات، کاغذ، نساجی، پتروشیمی و فلزی. عمده دلایل کلرزنی پساب عبارتند از:

1-   گندزدایی، به دلیل ظرفیت بالای اکسیدکنندگی کلر ،رشد باکتریها و جلبکها را متوقف ساخته و از بین می برد.

2-   کاهش BOD

3-   حذف یا کاهش رنگ و بوی پساب

4-   اکسایش یونهای فلزی

5-   اکسایش سیانیدها به مواد بی ضرر

روشهای جدید در تصفیه فاضلاب ( SBR, UASB,….. ) :

واحد SBR

واحد SBR از یک راکتور پر و خالی شونده تشکیل شده که در آن اختلاط کامل صورت می گیرد و علاوه بر آن هوادهی و ته نشینی که بعد از مرحله واکنش می باشد،در یک تانک انجام می شود. در تمام سیستمهای SBR عمل تصفیه در قالب 5 مرحله ای که در ادامه می آید، بصورت متوالی انجام می شود.

1-   پرشدن

2-   واکنش(هوادهی)

3-   ته نشینی

4-   تخلیه

5-   آزاد

واحد UASB

یکی از پیشرفت های قابل توجه در تکنولوژی مربوط به سیستمهای تصفیه بی هوازی راکتور  UASB می باشد که در اواخر دهه 70 میلادی در هلند شکل گرفت. در این فرایند، فاضلاب از انتهای راکتور UASB وارد آن شده و از میان واحد روکش لجن به سمت بالا جریان پیدا می کند. اجزای اصلی راکتور    UASB سیستم توزیع فاضلاب ورودی، جداکننده فازگاز از جامد و طرح خروج پساب تصفیه شده می باشد.

ویژگی اصلی سیستمهای UASB که به آن این امکان را می دهد تا در مقایسه با سایر فرایندهای بی هوازی از فاضلاب با بار COD بسیاربالاتری استفاده کند، تولید لجن به صورت گرانوله می باشد. تولید لجن بصورت دانه دانه در سیستمهای UASB به چندماه زمان احتیاج دارد که این زمان را با برخی افزودنی ها به آن، می توان کاهش داد.