اسکادای شبکه انتقال آب

مهمترین تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب شامل منابع تولید (چاه)، خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ و مخازن در بخش شبکه انتقال متمرکز شده است و علی رغم توجه به سرمایه گذاری و رشد عددی و سخت افزاری (افزایش تعداد چاه ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ و …) آنها طی چهار دهه اخیر سرمایه گذاری و توسعه در بخش نرم افزاری،کنترل، ابزار دقیق و مونیتورینگ مغفول مانده و به طبع آن نیروهای تخصصی مرتبط نیز کمتر جذب شده و در ساختار شرکتهای آّبفا این ضعف کاملا مشهود است در نتیجه این شرایط موجب شده است تا در دوره ساخت چاهها، مخازن و ایستگاههای پمپاژ به استفاده از فناوریهای نوین همزمان با توسعه تاسیسات به بهره برداری بهینه و کم کردن هزینه های آن و تسلط نرم افزاری بر تاسیات کمتر توجه شده و اکثرا با روش های سنتی و پر هزینه مورد بهره برداری قرار گرفته اند و بیشترین هزینه ها و نگرانی ها از این غفلت متوجه شرکت ها در حوزه کاهش هزینه و ارائه خدمات موثر به مشترکین شده است.

این مهندس مشاور با نیاز سنجی و درک مشکلات و چالش های پیش روی شرکت های آب و فاضلاب از ابتدای تاسیس، ارتقاء سطح بهره برداری از تاسیسات شبکه انتقال از سطح سنتی به سطح اتوماسیون صنعتی را هدف گذاری و در دستور کار خود قرار داده است و با ظرفیت سازی در بخش های مطالعه و طراحی، تامین تجهیزات و روش های اجرای عملی در سال های ابتدایی تاسیس (1380) سامانه تله متری شهر سنندج را با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان کردستان و مشارکت شرکت میکروکنترل استرالیا به منظور ارائه یک الگوی عملیاتی برای اولین بار در چهارچوب استانداردهای اتوماسیون صنعتی در بخش اسکادا پیاده سازی نمود و در مدت کوتاهی از بهره برداری و ملموس شدن اهداف و نتایج بدست آمده مبنای توسعه در سایر شرکت های آب و فاضلاب قرار گرفت و در ادامه ارتقاء سطح دانش مهندسی کارشناسان این شرکت و سایر شرکت های علاقمند به فعالیت در حوزه اتوماسیون صنعتی را موجب گردید.